โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสระบุรี