โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกิจกรรม TOYOTA LIVE ALIVE RUN SERIES 2019 SARABURI