โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขสระบุรี