โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช