โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมจัดนิทรรศการวันความปลอดภัย บมจ.โคห์เลอร์ (ประเทศไทย)การให้ความรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงานให้แก่พนักงาน