โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562