โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562