โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมพิธีลงนามลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อการวิจัย พัฒนา ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม การปลูกและแปรรูปกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์