โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี