โรงพยาบาลสระบุรี ส่งทีม Minimert เดินทางไปปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยประสบอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรมมราช

15969913_950375728427238_1959079845_n