โรงพยาบาลสระบุรี เปิดโครงการ Kick Off Care D+, Care D Conner “เติมรัก ปันสุข” วันแห่งความรัก…และโอบอุ้มสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2567