โรงพยาบาลสระบุรีร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

เนื่องในโอกาส “วันคล้ายวันประสูติ” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา