ประกาศราคาซื้อวัสดุการแพทย์ รายการถุงมือผ่าตัด GLOVE SURGICAL ชนิดไม่มีแป้ง จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศ