บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) และพนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มงานจิตเวช) (28พ.ค.64)

02292

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ (17พ.ค.64)

29849