รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลาสถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และผู้ช่วยพยาบาล (8ต.ค.64)

35795