รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งวิศวกรโยธาตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (31พ.ค.66)

47435

รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) นายแพทย์ ทันตแพทย์ หัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) นักวิชาการสาธารณสุข(23พ.ค.66)

90900

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า และพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (15พ.ค.66)

55899