รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายช่างเทคนิค สาขาไฟฟ้ากำลัง และสาขาอิเล็กทรอนิกส์ (13พ.ค.67)

75445

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลสระบุรี (3พ.ค.67)

08597