กิจกรรม ประชาสัมพันธ์


โรงพยาบาลสระบุรี ร่วมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)ในสตรีกลุ่มสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ปีงบประมาณ 2567


Read More »