รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2 โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (12ธ.ค.66)