ประกาศประกวดราคาซื้อ วัสดุการแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ไม่สามารถเข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ (Implantable Cardioverter Defibrillator With Non MRI Compatible) พร้อมสาย จำนวน 5 ชุด

10444

ประกาศจังหวัดสระบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อเครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด 4 มิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

86464

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง แบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ ไม่สามารถเข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าได้ (Rate Responsive Dual Chamber Pacemaker With Non MRI Compatible) จำนวน 20 ชุด

13546