ร่างประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติหาสารชีวเคมีในเลือดและสารคัดหลั่งทางเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก พร้อมชุดน้ำยาสำหรับตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๔๕ รายการ

88915

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต 6 ชั้น เป็นอาคาร คศล.6ชั้น พื้นที่ใช้สอบประมาณ 2,702 ตารางเมตร โรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ รายการเครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน 3 แก๊ส พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยา จำนวน 2 เครื่อง (28 พย.59)

ชื่อโครงการ
เลขโครงการ
ราคากลาง
ดาว์โหลดร่างเอกสารประกวดราคา วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding)
ประกาศจังหวัด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เอกสารประกวดราคา

เริ่มเผยแพร่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 สิ้นสุดการเผยแพร่วันที่ 1 ธันวาคม 2559

I then https://domyhomework.guru/ discovered that our city botanical garden occasionally gave free cuttings of some of their exotic plants.