ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้อง แบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ ไม่สามารถเข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์แม่เหล็กไฟฟ้าได้ (Rate Responsive Dual Chamber Pacemaker With Non MRI Compatible) จำนวน 20 ชุด

13546

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน สังกัดโรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (28ธ.ค.65)

67193

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องโมดูลเสริมสำหรับตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิด 3 มิติ และเครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจพร้อมอุปกรณ์สัญญาณแบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน

49494

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (27ธ.ค.65)

41289