ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวร ชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันแบบปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ สามารถเข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ (Rate Responsive Dual Chamber Pacemaker With MRI Compatible) พร้อมสาย His bundle pacing จำนวน 10 ชุดประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ

18075

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการสายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโคโรนารีด้วยบอลลูนชนิด Non-Compliant Balloon จำนวน 1,200 ชิ้น

91698

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุการแพทย์ รายการเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ไม่สามารถเข้าเครื่องตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้ (Implantable Cardioverter Defibrilltor With Non MRI Compatible) พร้อมสาย จำนวน 5 ชุด

41716