ประกาศผู้ชนะ งานจ้างบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องโมดูลเสริมสำหรับตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจชนิด 3 มิติ และเครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจพร้อมอุปกรณ์สัญญาณแบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 งาน

49494

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสระบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (27ธ.ค.65)

41289